ubytovani-logo.png

Podmínky ochrany osobních údajů


Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností CLEVER Soft s.r.o. , IČ: 26482151, se sídlem Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha 4 jako správcem osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Beru na vědomí, že podle zákona ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

  • právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává
  • právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu
  • právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu a dále
  • právo na přenositelnost svých osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že:

Všem zpracovávaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování.